t1

Pojďte se zapojit do diskuse o jejich budoucnosti a podpořte naší výzvu.
Nabízíme Vám také možnost, připojit své  názory a nápady do Sila nápadů.

Automatické mlýny v Pardubicích ukončily po 101 letech provoz, který už nebude obnoven. Areál zahrnující jednu z nejvýznamnějších památek moderní architektury v regionu,památkově chráněné budovy architekta Josefa Gočára z let 1910–1925, nabízí jeho vlastník – společnost GoodMills Česko a. s. k prodeji.

Naším cílem je vést veřejnou diskuzi o tom, jaké jsou cesty pro zapojení  areálu do struktury a života města a jakým způsobem zamezit reálné hrozbě vzniku chátrajícího opuštěného průmyslového areálu. Chceme, aby se do této diskuze zapojili zástupci města, odborníci a široká veřejnost.

→ Text výzvy


t2

Členové o. s. Offcity ve spolupráci s dalšími partnery →

Ing. Arch. Ondřej Teplý, MgA. František R. Václavík, MgA. Zdeněk Závodný, Mgr. Tereza Dvořáková, Ing. Jiří Dobeš, Mgr. Josef Čevora, Bc. Tomáš Votoček, BcA. Šárka Zahálková, BBus (Hons.), Mgr. Bohdan Šeda

Výzvu „Mlýny městu“ dále podporují →

Ing. arch. Zdeněk Lukeš * historik architektury
PhDr. Benjamin Fragner * historik architektury
Mgr. Jitka Rychlíková * ředitelka Východočeského muzea v Pardubicích
Mgr. Pavel Panoch, PhD. * historik umění, Univerzita Pardubice
Štěpán Bartoš * fotograf
Lumír Sokol * nezávislý producent
Ing. arch. Josef Pleskot * architekt

t3

Výzva – Mlýny městu!

Podporuji veřejnou diskuzi o možnostech zapojení areálu Automatických mlýnů do struktury města Pardubic a jeho života.

[signature]

Odeslat
572 podpisy

Sdílet s přáteli:

   

info

VÝZVA       AKTUALITY       HISTORIE       INSPIRACE       KONTAKTY

22
Čer 2013
PUBLIKOVAL

Komentáře nejsou povoleny.